Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Về Với quốc mẫu Tây Thiên Tam Đảo

Quốc mẫu Tây Thiên đỉnh núi cao
Chim kêu, rừng rậm đẹp làm sao
Ôi về Tam Đảo mông mênh thật
Nước Việt Nam ta thật tự hào
Quốc Mẫu Tây Thiên trời đất trao
Núi non trùng điệp biết nhường nào
Xa xa vạn vật quy đầu phật
Vãng cảnh đất thiêng phải cúi chào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét