Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Thánh Gióng Đánh Giặc Ân

Thánh Gióng dùng roi đuổi giặc ân
Giặc nhiều roi gãy cũng không cần
Ngựa phi hét lửa giặc đua chạy
Nhổ khóm tre làng ngựa lún chân

Ngựa sắt tung chân phi nước đại
Đánh cho giặc sợ hết dung thân
Không còn manh giáp sang sâm lược
Thánh Gióng thăng thiên rời cõi trần.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét