Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Cồng đình Dương Liễu

Tú trụ rồng bay phượng múa chầu
Cồng đình Dương Liễu đã từ lâu
Dân ta ước nguyện nay là thật
Hoành tráng uy nghi đứng giãi dầu
Mưa nắng phong trần không biết sợ
Cồng đình trấn giữ suốt đêm thâu
Ngày qua tháng lại nơi thờ tự
Trước cảnh linh thiêng phải cúi đầu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét