Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Tháng Ba Đêm Hạ Đầu Mùa

Đêm hạ đầu mùa đom đóm bay
Trăng suông sáng tỏ như ban ngày
Chẫu Chàng, Ếch nhái kêu inh ỏi
Cóc nghiến răng ngồi đám cỏ may

Giếng nước ao làng vui tụ hội
Họ hàng ba vị rộn ràng thay
Gọi mưa đầu hạ tranh ồm ộp
Thấu tới trời xanh mưa sáng ngày.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét