Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Hương trai Tự Xưa và Nay

Hương Trai chùa cổ ngày xưa
Ao làng bao bọc khi chưa làm đường
Xung quanh làng Vĩnh, làng Hương
Làng Thiên, làng Thiệu yêu thương quanh chùa
Đường đi lối nhỏ ngàn xưa
Cây xanh rợp mát sớm trưa dịu lòng
Vườn chùa là cả khu trong
Ủy ban Dương Liễu quấn vòng sang đê
Cây đa cổ thụ đẹp ghê
Lá to, cành xỏa sum xuê cửa chùa
Ao sen thơm cảnh thoảng đưa
Của Hương Trai Tự gió đưa thổi vào
Tượng thờ phật đẹp làm sao
Chùa tân ao dưới nơi nao được bằng
Cảnh xưa ai còn nhớ chăng ?
Đôi lời bút tích cố đăng mấy vần
Gợi lên cảnh đẹp vô ngần
Chùa, Am Dương Liễu nay cần đổi thay
Vì xã hội của ngày nay
Ao làng mất nửa, mọc ngay thành đường
Bê tông, sân bãi chẳng nhường
Nằm trên Vĩnh, Thiệu với đường thành khu
Phát triển kinh tế mặc dù
Mất đi phòng thủy ở khu vực này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét