Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Làm Việc Như Cái Đồng Hồ

Quay đi quay lại, lại quay vòng
Ba cái kim quay cứ suốt ngày
Nhích nhích di di cùng một hướng
Trước sau, sau trước thật lạ thay

Đêm thâu suốt sáng không hề nghỉ
Làm việc liên hồi khéo khéo thay
Đôi lúc ba kim chìm một mối
Tích ta, tích tắc suốt đêm ngày.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét