Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Đầu Xuân Tân Mão Chúc Hội Doanh Nghiệp

Chúc xuân Tân Mão các doanh nhân
Dương Liễu quê ta đẩy mọi phần
Phát triển kinh doanh cùng chế biến
Đưa nền kinh tế khắp toàn dân
Xã ta giàu mạnh trên nhiều mặt
Ổn định phồn vinh xã báo ân
Mời dự đầu xuân ơn Đảng bộ
Hàng năm gặp mặt với doanh nhân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét