Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Tiệc Tùng Suốt Ngày

Nhấp nháng nâng ly suốt tiệc tùng
Dân làng đám xứ cảnh vui chung
Ngày qua tháng lại dân Dương Liễu
Cưới hỏi, tân gia việc hãi hùng
Đám xứ chạy xô nâng chén chúc
Rượu nồng cao độ thật mông lung
Không sao chuyển nhượng cho ai được
Vẫn phải lao thân thật khốn cùng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét