Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Ngẫu Hứng Làm Thơ

Bầu rượu túi thơ với tiệc trà
Làm tôi ngẫu hứng chẳng cao xa
Vui buồn tôi vịnh đôi dòng chữ
Múa bút ghi nên sự tích mà !

Những việc ở đời cho hậu thế
Khen chê, ác đạo việc bôn ba
Quan tham nịnh vợ yêu và ghét
Thẳng thắn ghi nên những bất hòa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét