Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Đôi Bạn

Lúc nhỏ hai ta học vỡ lòng
Cùng sang cấp một cùng chơi rong
Cấp hai hết bảy chia đôi ngả
Một quyết lên đường vào phía trong
Bạn Bắc, mình Nam trên chiếu trận
Dẹp quân phản loạn mấy năm ròng
Biên cương Nam, Bắn cùng nhau giữ
Hết giặc ta về thỏa ước mong.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét