Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Đầu Xuân Tân Mão

Chúc xuân Tân Mão ác doanh nhân
Dương Liễu quê ta đẩy mọi phần
Phát triển kinh doanh cùng chế
Đưa nền kinh tế khắp toàn dân.

Xã ta giàu mạnh trên nhiều mặt
Ổn định vinh xã báo ân
Mời dự đầu xuân ơn Đảng bộ
hàng năm gặp mặt với doanh nhân.

                              Xuân 2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét