Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Hút Thuốc Lào

Nỏ cầm sâu rít sướng liền
Tay vê một điếu dập cho yên
Bật ga, xoẹt lửa hơ rồi hít
Ngửa cổ, hà hơi thèm cho một cuộc
Với người bạn điếu được lên tiên
Ấm trà bên cạnh vui đàm đạo
Cảnh ngộ êm êm giải lúc phiền.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét