Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Hà Nội mở rộng

Hà Nội đến nay mở rộng ra
Hà Tây xóa hết đất bao la
Nhập về Hà Nội xây đô thị
Phát triển Thăng Long đất nước nhà.


Bác dạy cháu con nay sự thật
Phương châm của Đảng vạch đường ra
Mở mang đô thị nhập vê kép
Nước Việt Nam ta rực sáng mà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét