Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Tên Bợm Rượu

Bê tha tiệc cưới để rồi say
Chẳng biết kìm mình tường tiếp tay
Cố ép buộc người nâng chén chúc
Mâm này, mâm nọ nói lay nha
Rượu nồng hàng lít nốc vô bụng
Lạng chạng, líu lô suốt cả ngày
Ăn nói linh tinh tên bợm rượu
Chờ ngày có tiệc uống cho say.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét