Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Ngô đình làng Dương Liễu

Ngôi đình hàng Tổng ngự trên đê
Hoành tráng, uy nghi cửa hướng về
Núi Tản xưa kia Tiên tổ đặt
Đình làng càng ngắm càng đam mê
Cao sang, trang trọng nơi thờ tự
Đức thánh, Thành Hoàng Dương Liễu quê
Ngài ngự trên cao và độ trì
Xã ta phát đạt với đa nghề.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét