Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Kẻ Say Nát Rượu Quê Tôi

Kẻ say láo nháo nói linh tinh
Ngộ tửu liên thiên chỉ biết mình
Vỗ ngự ra oai lời trịnh thượng
Ta đây tài trí lại văn minh
Vung tay múa máy liêu xiêu nhảy
Liệng xiệng hát gào thật đáng khinh
Giữa đám đông người ai cũng ghẹo
Nhố nhăng nát rượu chốn quê mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét