Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Tránh Xa Ma Túy

Sì ke, ma túy rất ranh ma
Rải rắc khắp nơi tói mọi nhà
Xâm nhập với người không tự chủ
Đua đòi trác táng chúng không tha
Thanh niên, gái nhảy ham chơi bậy
Chẳng nhĩ giũ mình đến quán ba
Thỏa sức rong chơi đêm tới sáng
Sì ke dính cước quyết không tha.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét